Visby Missionsförsamling

Själavård och bikt

Adm-0015b.jpg

Det ligger befrielse i att sätta ord på det vi är med om. Att få försonas och lämna det som blev som det blev.
För samtal och bikt med tystnadsplikten som ram finns vår pastor Anna Ljung.

Välsignelsen

Herren välsigne och bevare dig
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid
I Faderns, Sonens och den helige Andes namn

Amen