Visby Missionsförsamling

Konfirmation

Konfirmation

Denna verksamhet bedrivs av Equmeniakyrkan Gotland tillsammans med Hemse Pingstförsamling. Verksamhetens ekonomi hanteras av Equmeniakyrkan Gotland.

Församlingarna avdelar pastorsstöd och ungdomsledarstöd.

Se Snäckan