Visby Missionsförsamling

Equmeniakyrkan

En kyrka för hela livet där
mötet med Jesus Kristus förvandlar
– mig, dig och världen


Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans namn är Equmeniakyrkan.

Kyrkoavgiften - Anmäles före 1 nov

För att ansluta sig till kyrkoavgiften och ge 1% av sin årsinkomst till den lokala församlingen och Equmeniakyrkan, skall du använda dig av blanketten på denna sida.

Ge ditt samtycke till flytt av kyrkoavgift här!

Adm-Equmenia3.PNG