Visby Missionsförsamling

Böneämnen

Bönens möjligheter

Vi som församling vill fokusera mer på bönens möjligheter. Både att be tillsammans och att be enskilt.
Alla kan be det vill säga vända sig till Gud och prata, sätta ord på det man tänker och känner av både glädje och sorg och allt däremellan. Bön kan även vara att tända ett ljus till exempel hemma, vid en grav eller i kyrkans ljusbärare innan eller under en gudstjänst. Böner utrycks också i psalmer, sånger och musik.
I bönen uttrycker vi något. Ibland använder Gud vår bön för att säga något till oss. Ibland talar Gud till oss genom bönen och inbjuder oss att lyssna. Bönen är som en bro mellan oss människor och Gud och fungerar därmed i båda riktningarna. Bön kan på ett livsbejakande sätt förändra situationer och människor som vi ber för och även förändra oss själva som bedjare.
Vi kommer under året att ha ett speciellt böneämne varje månad. Det är främst för människor i ett geografiskt område eller människor med någon annan gemensam nämnare. Under gudstjänsterna kommer vi på olika sätt utgå från böneämnena. Som bedjande gemenskap vill vi även uppmuntra var och en att hitta sitt sätt att inkludera böneämnena i det personliga böneliv.

Böneämnen:
Januari: Bingebyområdet
Februari: Visby Missionsförsamling
Mars: Hela Europa
April: De andra församlingarna på Gotland
Maj: Vår systerförsamling i Impfondo, Kongo Brazzaville
Juni: Sommarlovet, konfirmationslägret & läsa mera lägret
Juli: Turister & sommargotlänningar
Augusti: Daglediga & pensionärer på Gotland
September: Hela Sverige
Oktober: Barnen i Tjelvarkyrkan
November Hela världen utanför Europa
December Evangeliet om Jesus

Om du vill ha enskild personlig förbön kan du alltid be någon eller en grupp människor be för dig. Du är dessutom alltid välkommen att kontakta mig så be jag gärna för dig.
Pastor Anna Ljung