Visby Missionsförsamling
Bläddra en månad bakåt Maj 2024 Bläddra en månad framåt
v. 18
2 to 09:30 Bibelsamtal & bön
Vi läser Lukasevangeliet, samtalar, ber & fikar
Anna Ljung
Spara i din kalender
18:30 Tala film tala liv - Växtpool Gotland
... i Equmeniakyrkan Hemse
Spara i din kalender
3 fr 19:00 Sagan om universum
Konsert med Emma Jansson
Frivillig utgångsgåva
Mineralvatten & chips efteråt
Spara i din kalender
5 10:00 Gudstjänst med nattvard
Anna Ljung predikar
Annbritt Lindqvist leder & sjunger
Georg Johansson spelar piano & orgel
Spara i din kalender
11:45 Församlingsmöte
Spara i din kalender
v. 19
6 09:00 Arbete ute
Spara i din kalender
7 ti 14:00 Tisdagsträffen
En stund av gemenskap & fika
Spara i din kalender
15:00 Andakt
... på Korttidsenheten i Visby
Anna Ljung talar & leder
Georg Johansson spelar
Annbritt Lindqvist kyrkvärd
Spara i din kalender
8 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström, Tina Alvinge & Anna Ljung
Spara i din kalender
9 to 11:00 Gudstjänst - Kristi Himmelsfärdsdagen
... i Pers hage, Herrvik
Tillsammans med Elimförsamlingen
Per Olof Sahlberg, Saga Herlitz mfl
Samåkning från Tjelvarkyrkan kl. 9:45
Vid regn Elimkapellet, Katthammarsvik
Ta gärna med egen fikakorg
Spara i din kalender
10 fr 19:00 Sinnesrogudstjänst, AA-konventet
... i Vårdklockans kyrka
Spara i din kalender
19:00 Ungdomskväll med aktiviteter & fika
Jonathan & Stina Lindén & Anna Ljung
... i Visby Pingstkyrka
Spara i din kalender
21:00 Sinnesrogudstjänst, AA-konventet
... i Vårdklockans kyrka
Spara i din kalender
12 18:00 Tillsammansgudstjänst i kvällstid
Anna Ljung predikar
Solveig Arweson leder
Sara Boström spelar
Lars "Laban" Bergström sjunger
Spara i din kalender
v. 20
13 18:00 Styrelsemöte
Spara i din kalender
14 ti 10:00 Programråd
Spara i din kalender
14:00 Tisdagsträffen
En stund av gemenskap & fika
Spara i din kalender
15 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström & Tina Alvinge
Spara i din kalender
16 to 09:30 Bibelsamtal & bön
Vi läser Lukasevangeliet, samtalar, ber & fikar
Anna Ljung
Spara i din kalender
19:00 Visning av filmen
"Att hantera det ohanterbara"
Om sjukhuspastor Anna Ljungs arbete och samtal
med tre personer om vägar genom sorgen
Filmaren Niklas Westergren mfl
Spara i din kalender
18 18:00 Vårkonsert
Med Equmeniakyrkan Västra Gotlands kör
... på Snäckan
Spara i din kalender
19 10:00 Gudstjänst - Pingstdagen
Jan Olander predikar
Kjell Larsson leder
Kathrin Dohse spelar tvärflöjt
Ragnar Håkanson spelar piano & orgel
Spara i din kalender
v. 21
20 09:00 Arbete ute
Spara i din kalender
22 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström, Tina Alvinge & Anna Ljung
Spara i din kalender
23 to 09:30 Bibelsamtal & bön
Anna Ljung
Spara i din kalender
19:00 Sinnesrogudstjänst
Tomas Björkqvist delar
Sara Boström spelar & sjunger
Anna Ljung leder
Spara i din kalender
24 fr 19:00 Ungdomskväll med aktiviteter & fika -
Terminsavslutning
Jonathan & Stina Lindén & Anna Ljung
Samling kl. 18:30 för en utflykt
Spara i din kalender
25 09:00 Städdag på Sommarhemmet
Spara i din kalender
10:00 Tillsammansdag utomhus - Växtpool Gotland
... på Södra Hällarna Visby, P-platsen vid Färjeleden
Kl. 9:45 Samling vid portalen in till Södra Hällarna
Kl. 10 Promenad i smågrupper längs Södra Hällarna
Kl. 12 Avslutning vid samlingsplatsen
Ta gärna med egen fikakorg
Spara i din kalender
26 11:00 Tillsammansgudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
Spara i din kalender
v. 22
29 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam - Terminsavslutning
Sara Boström, Tina Alvinge & Anna Ljung
Spara i din kalender
19:00 Konsert Kören Evergreen
Sånger av Benny Andersson, gotländska sånger & vårsånger
Körledare Jan Bergqvist
Frivillig utgångsgåva
Efteråt cider & chips
Spara i din kalender
30 to 09:30 Bibelsamtal & bön - Terminsavslutning
Anna Ljung
Spara i din kalender
31 fr 09:00 Förberedelse inför loppmarknaden
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Maj 2024 Bläddra en månad framåt