Visby Missionsförsamling

Sidansvariga

Ansvarig

Anna Ljung
E-post: anna.ljung@equmeniakyrkan.nu
0722-33 98 08

Webbadministratörer

Gunnar Stenström
0498-24 92 14
0705-30 94 31
E-post: gunnar.stenstrom@gmail.com

Gerhard Malmros
0498-21 78 77
0705-31 92 90
E-post: visby.missionskyrkan@telia.com