Visby Missionsförsamling

Bilda

Tjelvarkyrkan inrymmer även lokaler för Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle.

Tjelvarvägen 4
621 43 Visby
0498-27 85 73

Bilda