Visby Missionsförsamling
Bläddra en månad bakåt Juni 2024 Bläddra en månad framåt
v. 22
1 10:00 Loppmarknad
Kl.10 - 14 i kyrkans källarvåning
Spara i din kalender
2 10:00 Gudstjänst
... vid Sommarhemmet
Anna Ljung predikar & leder
Kathrin Dohse spelar tvärflöjt
Ingrid Dohse spelar blockflöjt
Samåkning från Tjelvarkyrkan kl. 9:30
Ta gärna med egen fikakorg & stol eller filt
Spara i din kalender
v. 23
3 09:00 Städdag 3 - 5 juni
Spara i din kalender
09:00 Arbete ute
Spara i din kalender
4 ti 15:00 Andakt
... på Korttidsenheten i Visby
Anna Ljung talar & leder
Georg Johansson spelar
Annbritt Lindqvist kyrkvärd
Spara i din kalender
6 to 10:30 Sverigebönen - Nationaldagen
... i Almedalen
Ta gärna med egen fikakorg
Spara i din kalender
9 10:00 Gudstjänst med nattvard
Anna Ljung predikar
Britt Björkqvist leder & sjunger
Georg Johansson spelar piano & orgel
Spara i din kalender
v. 24
15 18:00 Konsert med Equmeniakyrkans manskör
... och musikgruppen Kummin, Lena Gomèr och Margaretha Lindqvist i Visborgskyrkan
Spara i din kalender
16 10:00 Tillsammansgudstjänst
Mikael Lindholm predikar
Lars Ahlner leder
Kathrin Dohse spelar tvärflöjt
Georg Johansson spelar piano & orgel
Spara i din kalender
18:00 Konsert med Equmeniakyrkans manskör
... och musikgruppen Kummin, Lena Gomèr och Margaretha Lindqvist i Havdhem kyrka
Spara i din kalender
v. 25
17 09:00 Arbete ute
Spara i din kalender
23 19:00 Sång- & musikgudstjänst i kvällstid
Annbritt Lindqvist leder
Åke Strömbom spelar piano
Medarbetare i "Open Doors"
berättar om arbetat för världens förföljda kristna
Spara i din kalender
v. 26
25 ti 09:00 Ekumenisk gudstjänst i Almedalsveckan
... i Visby domkyrka
Spara i din kalender
27 to 20:00 Sinnesrogudstjänst i Almedalsveckan
... i Vårdklockans kyrka
Spara i din kalender
30 11:00 Konfirmationsgudstjänst
... på Snäckan
Anna Ljung, Sara Boström,
Stina Lindén, Stina Jordeskog,
Jonathan Johansson,
Lucas Sundbom & konfirmanderna
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juni 2024 Bläddra en månad framåt