Visby Missionsförsamling
Bläddra en månad bakåt Augusti 2024 Bläddra en månad framåt
v. 31
4 19:00 Gudstjänst i kvällstid
Per-Olof Sahlberg predikar & sjunger
Ulrika Holmberg leder
Georg Johansson spelar piano & orgel
Spara i din kalender
v. 32
11 10:00 Tillsammansgudstjänst
Jonas Lindh håller en betraktelse
Solveig Arweson leder
Kathrin Dohse spelar tvärflöjt
Åke Strömbom spelar piano
Spara i din kalender
v. 33
18 10:00 Gudstjänst med nattvard
Eva Reithner predikar
Annbritt Lindqvist leder
Kathrin Dohse tvärflöjt
Åke Strömbom spelar piano
Spara i din kalender
v. 34
22 to 19:00 Sinnesrogudstjänst
Ulf Sahlberg delar
Amanda Westberg sjunger
Sara Boström spelar
Anna Ljung leder
Spara i din kalender
24 09:30 Kördag - Visor & Orättvisor
... i Vårdklockans kyrka
Lena Wohlfeil, samordnare för musik & kreativa uttryck, Equmeniakyrkan
Anmälan via Studieförbundet Bilda
9:30 Dropin fika
10:00 Sångövning
12:00 Lunch på stan
13.30 Sångövning
15:00 Fika
15:30 Sångövning
16:30 Paus inför kvällen
Spara i din kalender
18:00 Kör- & berättarkväll - Visor & Orättvisor
... i Vårdklockans kyrka
Körsång & berättelser om Diakonias arbete med Joakim Wohlfeil,
expert på väpnade konflikter, Diakonia
Spara i din kalender
25 11:00 Tillsammansgudstjänst - Visor & Orättvisor
... i Vårdklockans kyrka
Joakim Wolhfeil predikar
Sång av helgens kör under ledning av Lena Wohlfeil
Insamling till Diakonia
Spara i din kalender
v. 35
27 ti 15:00 Andakt
... på Korttidsenheten i Visby
Anna Ljung talar & leder
Georg Johansson spelar
Annbritt Lindqvist kyrkvärd
Spara i din kalender
30 fr 19:00 Ungdomskväll med aktiviteter & fika
Jonathan & Stina Lindén & Anna Ljung
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Augusti 2024 Bläddra en månad framåt