Visby Missionsförsamling
Juli 2024

v. 27
7 19:00 Gudstjänst i kvällstid
Marcus Johnsson predikar
Saga Herlitz leder
Kathrin Dohse spelar tvärflöjt
Åke Strömbom spelar piano
v. 28
11 to Gotlandskonferensen 11-14 juli
.. på Snäckan, Klintehamn
Talare: Stefan Gustavsson & Frida Hägglund
Sång & musik: Bengt Johansson med vårt eget husband
Gospelkonsert: Grace Unity med Alma Emilsson
Barnkonferens & Ungdomskonferens
Se separat program
14 10:00 Tillsammansgudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
11:00 Gudstjänst - Gotlandskonferensen
... på Snäckan
v. 29
21 19:00 Gudstjänst i kvällstid
Agneta Lindqvist predikar
Britt Björkqvist leder
Kathrin Dohse spelar tvärflöjt
Georg Johansson spelar piano & orgel
v. 30
28 19:00 Tillsammansgudstjänst i kvällstid
Pege Karlsson predikar
Annbritt Lindqvist leder
Åke Strömbom spelar piano